10. Αυτοματισμοί (προγραμματιστές, καλώδια, ηλεκτροβάνες, αισθητήρες κλπ)

Η Ενότητα 10 περιλαμβάνει:
    1. Συστήματα αυτοματισμού και
    2. Χρήση αυτοματισμών στο πλαίσιο συστημάτων άρδευσης.

 

 

 


Λέξεις-κλειδιά: Προγραμματιστής άρδευσης, Ηλεκτροβάνα, Αισθητήρας βροχής, Αισθητήρας εδαφικής υγρασίας.

 Διαφάνειες 10ης Διάλεξης
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 10ης Διάλεξης