06. Πιθανότητες I

Παρουσίαση εισαγωγικών εννοιών από τη Θεωρία των Πιθανοτήτων.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Πιθανότητα, Τυχαίο πείραμα, Γεγονός, Ενδεχόμενο.