08. Θεώρημα Bayes

Παρουσίαση της περιθώριας ή ολικής πιθανότητας. Εισαγωγή στους πίνακες διπλής εισόδου και τα δένδρα πιθανότητας. Παρουσίαση του θεωρήματος του Bayes.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιθώρια πιθανότητα, Πίνακες διπλής εισόδου, Δένδρα πιθανότητας, Θεώρημα Bayes.