11. Κατανομή Poisson

Παρουσίαση και μελέτη της κατανομής Poisson.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Κατανομή Poisson.