12. Κανονική Κατανομή

Παρουσίαση και μελέτη της κανονικής κατανομής.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας, Κανονική κατανομή