13. Δειγματοληπτικές Κατανομές

Παρουσίαση και μελέτη της κατανομής δειγματοληψίας, της κατανομής δειγματοληψίας του μέσου, της κατανομής δειγματοληψίας της αναλογίας και της κατανομής δειγματοληψίας της διαφοράς δύο μέσων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δειγματοληπτικές κατανομές, Παράμετρος, Κεντρικό οριακό θεώρημα.