07. Πιθανότητες ΙI

Παρουσίαση βασικών εννοιών και κανόνων από τη Θεωρία των Πιθανοτήτων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δεσμευμένη πιθανότητα, Υπό συνθήκη πιθανότητα, Στοχαστική ανεξαρτησία, Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, Δειγματοληψία.