01. Εισαγωγή

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Στατιστικής.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεταβλητή, Μεταβλητότητα, Στατιστική ανάλυση, Δεδομένα, Πληθυσμός, Δείγμα