Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στις Γλωσσικές Διαταραχές – 2

Η εναλλαγή της επικοινωνίας και της γλωσσικής συμπεριφοράς μέσα στην ειδική προσχολική τάξη. Αναφορά στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος μέσα στην τάξη και η εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση στις γλωσσικές διαταραχές.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλαγή επικοινωνίας, εξατομίκευση, παρέμβαση.