Γλωσσικές Διαταραχές σε Παιδιά με Συναισθηματικά/Συμπεριφοριστικά Ζητήματα

 

 

 

 

Οι ενδείξεις για γλωσσικές διαταραχές σε παιδιά με συναισθηματικά και συμπεριφοριστικά ζητήματα και oι παράγοντες που σχετίζονται με αυτές. Αναφορά σε στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά με συναισθηματικά και συμπεριφοριστικά ζητήματα.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συναισθηματικά ζητήματα, συμπεριφοριστικά ζητήματα, προσεγγίσεις.