Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 10: Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙΙ

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την σταθερή στράγγιση των εδαφών.

 

Λέξεις κλειδιά: μέθοδος του Ernst, μέθοδος του Hooghoutdt,  μέθοδος του Τερζίδη.