02. Περιγραφική Στατιστική Ι

Ερμηνεία δεδομένων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής. Παρουσίαση ποσοτικών - ποιοτικών μεταβλητών σε πίνακες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιγραφική στατιστική, Ποσοτικές μεταβλητές, Ποιοτικές μεταβλητές, Ονομαστικά δεδομένα, Διατακτικά Δεδομένα.