Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΤΕΙ Ηπείρου » ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
1η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" (MEET106)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.
2η ημερίδα ενημέρωσης/κατάρτισης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου" (MEET107)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου)
.
3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" (MEET108)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου)
.
Ημερίδα URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης Αστικού και Περιαστικού Πράσινου (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου URBAN: Δρ. Γρηγόριος Βάρρας) (MEET100)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ" (31-10-2014) (MEET103)Theodoros Koukoulis
.
Ημερίδα καλωσορίσματος πρωτοετών φοιτητών τμήματος Λογοθεραπείας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 (LOGO104)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.
Ημερίδα με θέμα: «Προφίλ του Λογοθεραπευτή: σύγχρονες τάσεις - νέοι ορίζοντες» (MEET104)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.
Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης (Επιστημονική υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα) (MEET101)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.
Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Μο.Δι.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 2010 - 2015 (Επιστημονική υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα) (MEET102)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.
Ημερίδα: H Oικονομική Κρίση και η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας (2014.12.09) (MEET105)Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)
.