Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρδεύσεις (Εργαστήριο) (TEXG110)Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης
.
Αρδεύσεις (Θεωρία) (TEXG108)Μενέλαος Θεοχάρης
.
Αρδεύσεις - Στραγγίσεις έργων πρασίνου (TEG53020)Ιωάννης Τσιρογιάννης
.
Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός (TEXG118)Γεράσιμος Μελετίου
.
Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας (Εργαστήριο) (TEXG129)Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Παρασκευή Μπέζα
.
Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας (Θεωρία) (TEG20020)Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος
.
Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) - General Phytopathology (Laboratory) (TEXG101)Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
.
Γενική Φυτοπαθολογία (Θεωρία) - General Phytopathology (Theory) (TEXG100)Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
.
Γεωμορφολογία – Τοπογραφία (Εργαστήριο) (TEXG123)Γρηγόριος Βάρρας
.
Γεωμορφολογία – Τοπογραφία (Θεωρία) (TEXG122)Γρηγόριος Βάρρας
.
Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) (TEXG111)Δημήτριος Κατέρης
.
Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) (TEXG106)Δημήτριος Κατέρης
.
Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Εργαστήριο) (TEXG113)Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης
.
Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία) (TEXG109)Μενέλαος Θεοχάρης
.
Γεωργική Χημεία (Εργαστήριο) (TEG10020 (LAB))Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος - Παρασκευή Μπέζα
.
Γεωργική Χημεία (Θεωρία) (TEG10020)Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος
.
Δασοκομία πόλεων (Εργαστήριο) (TEXG126)Βάρρας Γρηγόριος
.
Δασοκομία πόλεων (Θεωρία) (TEXG127)Βάρρας Γρηγόριος
.
Επαγγελματικές μελέτες - Ανάλυση Τιμών έργων πρασίνων (TEXG120)Γρηγόριος Βάρρας
.
Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία (TEXG134)Μελετίου Γεράσιμος
.
Ζωικοί Εχθροί (Εργαστήριο) - Agricultural Entomology & Zoology (Laboratory) (TEXG103)Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
.
Ζωικοί Εχθροί (Θεωρία) - Agricultural Entomology & Zoology (Theory) (TEXG102)Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
.
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (Εργαστήριο) (TEXG121)Γρηγόριος Βάρρας
.
Λοιμώδη Νοσήματα - Υγιεινή Αγροτικών ζώων (TEXG125)ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
.
Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Εργαστήριο) - Integrated Pest Management (Laboratoyry) (TEXG105)Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
.
Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Θεωρία) - Integrated Pest Management (Theory) (TEXG104)Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
.
Ρύπανση Υδάτινων Πόρων (Θεωρία) (TEXG114)Μενέλαος Θεοχάρης
.
Στραγγίσεις (Εργαστήριο) (TEXG112)Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης
.
Στραγγίσεις (Θεωρία) (TEXG107)Μενέλαος Θεοχάρης
.
Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) (TEXG117)Μενέλαος Θεοχάρης
.
Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Θεωρία) (TEXG115)Μενέλαος Θεοχάρης
.
Χοιροτροφία (Εργαστήριο) (ANP5080 (Lab))Σκούφος Ιωάννης - Μαγκλάρας Γεώργιος
.
Χοιροτροφία (Θεωρία) (ANP5080)Σκούφος Ιωάννης - Μαγκλάρας Γεώργιος
.